Branngruppe

Bø og Sauherad Røde Kors Branngruppe er en gruppe som er i tett samarbeid med Nome og Midt-Telemark Brann og Redning.

Formålet med gruppen er å være en beredskapsgruppe opp mot skogbranner og andre større hendelser hvor brannvesenet trenger bistand.

I tillegg til egne øvelser innad i gruppen deltar også branngruppen på øvelser sammen med brannvesenet.