Besøksvenn med hund

Røde Kors Besøksvenn med hund skaper trivsel og glede for mennesker på institusjoner og hjemme.

Skaper kontakt og nærhet

Over hele landet er ca. 600 besøksvenner med hundene sine på besøk hos mennesker som ønsker mer sosial kontakt med andre.

De frivillige besøksvennene er til stede på sykehjem, omsorgssentre og hjemme hos personer, og andre steder det er spesielt behov for kontakt, lek og nærhet.  De frivillige besøksvennene og hundene deres får en spesiell opplæring for besøkshunder, i tillegg til den ordinære opplæringen alle Røde Kors Besøksvenner får.

Positiv helseeffekt med firbente besøksvenner

Forskning viser at nærkontakt med dyr har en helsemessig positiv effekt på mennesker, både fysisk og psykisk. I tillegg til å redusere stress, senke blodtrykk og motvirke depresjon kan nærkontakt med dyr dekke et menneskes behov for varme, kos og omsorg. Det å få besøk av en hund sammen med sin eier kan være kontaktskapende og gi glede i hverdagen til mennesker som trenger det.

Krav til den frivillige
  • Du må registrere deg som frivillig i Røde Kors.
  • Du må ha gjennomført alle obligatoriske kurs (gjelder for alle frivillige).
  • Du må ha gjennomført kurs for besøksvenner med hund.
  • undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring
  • ha fylt 18 år
Krav til hunden
  • Hunden skal være fylt 2 år før temakurs besøksvenn med hund er avsluttet.
  • En besøkshund bør være rolig, trygg, kontaktsøkende og forutsigbar.
  • Eier må ha god kontakt med hunden sin og bør være i stand til å forstå hundens språk.
  • En besøkshund må være tilpasningsdyktig og tolerant. Den må tåle skarpe lyder og uvante situasjoner.
  • En besøkshund må ha god helse, og eier må fortløpende vurdere hundens helsetilstand, hvis nødvendig i samråd med dyrlege.