Norsktrening

Norsktrening er et tilbud til fremmedspråklige ungdommer og unge voksne som går på voksenopplæringen og videregående skole. Vi møtes på Bø frivilligsentral og hjelper elevene med det de trenger hjelp til hver tirsdag. I tillegg til å gjøre en innsats for andre blir du gjennom leksehjelpa kjent med nye mennesker. Du trenger ikke være skoleflink for å være en god leksehjelper, mange av deltakerne har behov for hjelp med norsk.

Tid og sted

Bø Frivilligsentral, storsalen
Tirsdager 18:00 – 20:00